Doelgroepen

Eindhoven is een stad met focus. De bijpassende filosofie, waar de citymarketingstrategie van Eindhoven op is gebaseerd, heet daarom ‘wie kiest, wordt gekozen’. Dat betekent ook het maken van scherpe keuzes in doelgroepen. Juist omdat Eindhoven die stad van creatieve innovatie is, willen wij doelgroepen aantrekken die zich daartoe aangetrokken voelen:

Dit is de kerndoelgroep van Eindhoven365. Een internationale doelgroep die naar Eindhoven komt, omdat zij dit de ideale plaats vinden om dromen te realiseren. Het zijn vernieuwers die technologisch, conceptueel zijn opgeleid en gefascineerd zijn door creatieve innovatie. Zij begeven zich op het snijvlak van technologie en design en zoeken daar naar nieuwe kansen. Het zijn experimentele wereldburgers gedreven door het onbekende.

Dit is de doelgroep die Eindhoven vaak voor een wat kortere periode bezoekt. Onze inschatting is tussen twee dagen en twee weken. Ze hebben affiniteit met innovatie of creativiteit. Als Early Adopter willen ze inspiratie opdoen, om daar vervolgens zelf mee tot nieuwe inzichten te komen. Maar ook om daarmee eigen (online) volgers te inspireren en te beïnvloeden. De City Explorers fungeren daarmee eigenlijk als ambassadeur van de stad, terwijl ze tegelijkertijd economische waarde genereren door in de stad geld uit te geven aan hotels, restaurants, cultuur, retail, etc.

Deze doelgroep ziet Eindhoven als ideale plaats om een tech business te starten. Zij zijn de ondernemers die moeten zorgen dat de regio Eindhoven bouwt aan haar volgende ASML. Het zijn doortastende perfectionisten. Ze hebben een drive om innovatieve producten met disruptieve en duurzame waarde op de markt te brengen. Het zijn vaak eigenwijze perfectionisten, die een juiste combinatie hebben van een technologie mindset en business skills.

Onze inwoners
Naast het aantrekken van de genoemde doelgroepen vinden wij het uiteraard van groot belang dat onze eigen inwoners, die vaak ook belangrijke klanten zijn, zich herkennen in ons beleid. Zij moeten zich aangesloten blijven voelen bij en trots zijn op hun stad. Wij streven naar het bouwen van een dynamisch stedelijk aanbod, waar ook alle inwoners met plezier gebruik van maken.